ZEKA OYUNLARININ FAYDALARI 2


Zeka Geliştiren Oyunlar

Zekâ oyunları, çocukların yalnızca hoş vakit geçirmek için değil, aynı zamanda beyinlerinin tüm kapasitesini hayata geçirebilmek gerekli bir aktivitedir.

Yapılan deneylerde günde birkaç saatini zekâ oyunları oynayarak geçiren çocuklarda IQ seviyesinin 10 – 15 puan arttığı gözlenmiştir.

Zekâ oyunlarının, çocukların zekâ gelişiminde olumlu etkilerinin görülmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okullarda zekâ geliştirici oyunlara yer verilmeye başlanmıştır. Zekâ oyunları dersleri sayesinde çocuklar uzaysal algılama, yoğunlaşma, mantık hataları, eşleştirme, tahmin, uzun vadede strateji üretimi, hızlı düşünme, çözüm üretme, taktik geliştirme, soyun düşünce gibi pek çok farklı hususta kendilerini geliştirebilecek.

Zekâ oyunları çocukların beyin faaliyetlerini geliştirdiği gibi sosyal alanda da faydalıdır.  Çocuklar bu tür aktivitelerle sosyal rollerini öğrenmede de faydalanabilirler.

– Akıl yürütme becerisini geliştirir,

– Hızlı düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirir,

– Problem çözme becerisini geliştirir,

– Karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları bulabilme becerisini geliştirir,

– Odaklanma süresi ve derinliğini arttırır,

– Olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğini geliştirir,

– Yaratıcılığı geliştirir,

– Kendini ve yeteneklerini tanıtır,

– Okuduğunu anlama, anladığını uygulama becerisini geliştirir,

– Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurma becerisi kazandırır,

– Eleştirel düşünme becerisini geliştirir,

– Merak duygusu uyandırır,

– Sabırlı ve sorumlu olma duygusunu geliştirir,

– Girişimcilik ve cesareti arttırır,

– İletişim kurma becerisini geliştirir,

– Akademik başarıyı arttırır,

– Ekip çalışmasını arttırır,

– Empati kurmayı geliştirir,

– Sosyal başarıyı arttırır,

– Çok yönlü düşünebilme becerisini geliştirir,

– Planlı hareket etme becerisini kazandırır.

 


Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 yorum “ZEKA OYUNLARININ FAYDALARI