DOKUZTAŞ


Dokuztaş

IMG_0492

Dokuztaş oyuncuların taşlarıyla bir sıra oluşturmaya çalıştığı bir oyundur. Bir yere iç içe üç kare çizilir ve kenarları orta noktalardan birleştirilir. Böylece 12 köşe ve 12 kenar üzerine olmak üzere 24 nokta ortaya çıkar.

Oyunun başında, iki oyuncu sırası ile birer birer taşlarını noktalara yerleştirir. Dokuzar taş yerleştirildikten sonra sırası ile hamle yapmaya başlanır. tabii ki dokuz taşı yerleştirirken herhangi bir oyuncu üçleme yapmışsa rakibinin bir taşını eksiltir.

Yatay ve dikey düz çizgilerde bir üçlü dizebilen oyuncu rakibin bir taşını oyun dışına atma “kırma” hakkı kazanır. Fakat üçlü taşlar içinden bir taş kırılamaz. Eğer rakibin tüm taşları üçleme ise herhangi bir taşı kırabilir.

İki taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder.